Навігація

На виконання рішення сесій Помічнянської міської ради №21 від 21.11.2017 року  «Про створення юридичної особи «Центр надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської міської ради» зареєстрований в єдиному державному реєстрі 27.12.2017 року розпочав свою роботу з 01.01.2018 року «Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Протягом звітного періоду діяльність центру здійснювалася на основі Положення про Центр затвердженого рішенням сесії міської ради від  05.01.2018 року №107 та на основі перспективного плану роботи на 2018 рік. Основною метою діяльності центру є сприяння в задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які потрапили у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги, також надання соціальних послуг із числа найбільш незахищених категорій населення, надання послуг вдома для одиноких людей які потребують сторонньої допомоги. Діяльність Центру забезпечують три фахівця із соціальної роботи, психолог, бухгалтер, соціальний працівник та дев’ять соціальних робітників.

Робота Центру спрямована на:

– раннє виявлення, облік, надання послуг та соціальна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

– здійснення соціального супроводу сімей різних категорій;

– проведення інформаційно-просвітницької роботи спрямованої на формування засад усвідомленого та відповідального батьківства;

– робота по створенню прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей та забезпечення їх соціальним супроводом;

– соціальна підтримка вагітних жінок та перевірка раціонального використання коштів при народженні дітей;

– соціальна підтримка дітей, осіб з функціональними обмеженнями та членів їх сімей;

– соціальна підтримка осіб, що повернулися з місць позбавлення волі та засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі;

– проведення інформаційно-просвітницьких заходів у дитячих та молодіжних середовищах, щодо правопорушень, вживання психотропних речовин, поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших соціально-небезпечних хвороб.

– соціально-психологічна робота та підтримка членів сімей демобілізованих учасників АТО.

– виявлення облік, надання послуг вдома особам які потребують сторонньої допомоги.

Центром постійно ведеться та оновлюється банк даних сімей, які перебувають на обліку як такі, що опинились в складних життєвих обставинах, одиноких людей які потребують сторонньої допомоги.

В процесі роботи з сім’ями, що опинились в складних життєвих обставинах фахівцями центру вивчено та визначено основні причини з якими найчастіше пов’язані проблеми, що виникають в зазначених сім’ях. Це пияцтво, безробіття, низький рівень виховного потенціалу батьків, труднощі підліткового віку, конфлікти між членами родин, різні види насильства та низький рівень матеріального забезпечення.

Протягом першого півріччя   2018 року  загальна чисельність отримувачів  соціальних послуг щодо яких надійшли повідомлення, виявлених самостійно фахівцями центру або які звернулись особисто склало 163 сім’ї. Дані сім’ї були охоплені соціальними послугами проведено обстеження житлово-побутових умов, про що складено відповідні акти відвідувань та здійснено оцінки потреб дітей та їх сімей. За результатами перевірок 57 сімей в яких виховується  145 дітей поставлено на облік, як такі, що перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої підтримки.

Визначивши проблеми в сім’ях можна зробити висновок, що більша частина немає навичок належного догляду за дітьми, мають занедбаний санітарний стан в будинках, не мають бажання оформити документи для отримання державних допомог з метою покращення матеріального становища. Під час відвідувань сімей з батьками та дітьми проводились соціально-педагогічні, інформаційні та психологічні бесіди на теми: «Сімейні цінності», «Відповідальність батьків за виховання дітей», «З родини йде життя людини», «Все найкраще починається з сім’ї».

Для результативності здійснення відповідної роботи з кризовими сім’ями спрямованої на подолання життєвої кризи та нормалізації життєдіяльності родин, 12 сімей плануємо взяти під соціальний супровід. Але є ряд проблем, які Центр не в змозі самостійно вирішувати за відсутністю повноважень. Для вирішення цих питань потрібно створити службу в справах дітей, яка має ряд повноважень, щодо розгляду сімей на комісіях з питань захисту прав дітей та приймати відповідні рішення щодо попередження, вилучення, позбавлення батьківських прав та взяття під соціальний супровід.

Важливим критерієм якості в роботі фахівців є зняття сімей з обліку з позитивним результатом. Протягом першого півріччя було знято з обліку        10 сімей, в яких покращились житлово-побутові умови, налагодились сімейні стосунки, допомогли в оформленні необхідних документів. Покращилось відвідування та навчання дітей в школах.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1751 «Про затвердження порядку призначення й виплат держаної допомоги сім’ям з дітьми», з метою раннього виявлення сімей в складних життєвих обставинах. На Центр покладено функцію перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини. За звітний період було відвідано та обстежено 42 сім’ї та складено 42 оцінки потреб щодо задоволення та забезпечення дітей, створення всіх належних умов для повноцінного виховання та догляду. Під час огляду 4 сім’ї було взято на облік для подальшої роботи та допомоги в оформленні необхідних документів, в раціональному використанні коштів сімейного бюджету та навчити навичкам догляду за дітьми.

Фахівцями центру спільно з працівниками служби у справах дітей Добровеличківської РДА здійснювались обстеження умов проживання прийомної сім’ї та сімей опікунів та піклувальників. За час обстеження було здійснено 15 оцінок потреб, надавались соціальні послуги, які були спрямовані на психологічну підтримку та захист майнових прав, налагодження взаємовідносин в сім’ях, підвищення рівня самооцінки у дітей, підвищення рівня мотивації до навчання та підготовка дітей до самостійного життя. За сприянням Центру оздоровлено 7 дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку («Дружба», «Бригантина», «Перлина Чорномор’я», «Чайка»), за рахунок коштів обласного бюджету 5 дітей,  міського бюджету 2 дитини (1 дитина сирота, 1 дитина позбавлена батьківського піклування, 2 дитини з багатодітних сімей та 3 дитини з малозабезпечених сімей).

Проводиться роз’яснювальна робота з жителями міста з метою створення та розширення прийомних сімей ДБСТ та патронатних сімей. До центру звернулася одна особа з питань створення патронатної сім’ї. Після обстеження дану особу взято на облік як кандидата в патронатну сім’ю. Здійснюється інформаційна робота щодо наставництва для дітей сиріт,які виховуються в інтернат них закладах.

Робота центру з учасниками АТО здійснюється в соціальному напрямку. Фахівцями було обстежено та складено 45 оцінок потреб даних сімей. За результатами роботи були заведені картки отримувачів послуг та складені  86 соціальних паспортів. Також робота проводилася з сім’ями загиблих учасників АТО. Матері загиблих пройшли психологічну реабілітацію щодо підтримки емоційного стану в психолога з обласного реабілітаційного центру.

Соціальна робота проводиться з неповнолітніми та молоддю, які засуджені до покарань  не пов’язаних з позбавленням волі. Від управління з питань виконання кримінальних покарань та пробацій надійшло                         13 повідомлень, щодо молоді,яка перебуває на обліку та потребує соціальних послуг. Було проведено 13 обстежень та складено 13 оцінок потреб. Проводились профілактичні бесіди з батьками та молоддю. Фахівцями проводяться соціально-педагогічні та соціально-психологічні дослідження з метою визначення мотивації злочинів та факторів агресивної поведінки дітей та молоді. На базі Міського Палацу культури фахівцями та психологом центру було проведено 3 групових заходи, бесіди на теми: «Життя без насилля», «Торгівля людьми-сучасний прояв рабства» та проведений тренінг «Насильство: міф чи реальність».

Важливим напрямком роботи центру є профілактично-просвітницька робота, яка здійснюється в загальноосвітніх школах щодо запобігання поширення негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищах. Було проведено 12 групових профілактичних  заходів, якими було охоплено                    156 дітей. Були проведені бесіди, лекції, анкетування на теми: «Вплив алкоголю на організм підлітка», «Запобігання вживання наркотиків», «Скажемо курінню «НІ!»», «Девіантна поведінка та шляхи її подолання». Проводились акції соціального спрямування з розповсюдженням листівок та буклетів на теми : «Подаруй дитині сім’ю», «Не втягуйте дітей у конфлікти». До Дня захисту дітей був проведений конкурс малюнку на  асфальті «Хай завжди буде мир та сонце» ,також були роздані солодощі дітям з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Фахівцями центру спільно з працівниками поліції проводяться рейди в місцях дозвілля молоді та сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах на теми: «Сім’я», «Діти вулиці», під час яких обстежувалися сім’ї, в яких діти схильні до бродяжництва, безоглядності та крадіжок. З батьками та неповнолітніми  проведені бесіди на теми: «Про недопущення жорстокого поводження та насильства людей в сім’ях», «Молодь і протиправна поведінка», «Відповідай за свої вчинки» , «Все найкраще починається з сім’ї».

По напрямку надання допомоги вдома одиноким особам які потребують сторонньої допомоги Центр надає послуги тільки по догляду вдома.

Станом на 01 липня 2018 року послуги вдома отримують 91 особа. Середнє навантаження на одного соціального робітника складає 10 чоловік. При нормі для населених пунктів в яких відсутнє транспортне сполучення 7 осіб.

За шість місяців 2018 року надано 14799 послуг, в тому числі для осіб на платній основі 3744 послуги.

Протягом шістьох місяців 2018 року на платній основі надано допомогу 12 громадянам та отримано доход в сумі 4,29 тис. грн.

З метою розширення послуг планується створити пункт прокату засобів реабілітації, мультідісциплинарну команду, здійснювати  надання грошової та матеріальної допомоги.

Центром проводиться спільна робота з усіма суб’єктами соціальної роботи.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Корисні посилання
invest invest invest invest invest invest invest invest
Жовтень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031