Навігація

Оголошення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів  з територій м.Помічна

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради   оголошує конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів з територій  м.Помічна

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Помічнянської міської ради, Кіровоградська обл., м. Помічна , вул. Перемоги 91.

Перелік послуг: надання послуг із збирання та перевезення  побутових відходів  в  м. Помічна з приватного сектора міста та від суб’єктів господарювання ,багатоквартирних будинків

2.Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету  міської ради «Про  проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів  з територій м. Помічна від 39.06.2016 р. №73.

Контактні  телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:27-1-60 – заступник міського голови Хрущ І.В.

3.Місце і час проведення конкурсу: місце: вул .Перемоги 91,  м.Помічна,  Добровеличківський р-н,Кіровоградська обл., 27030 в приміщенні Помічнянської міської ради в кабінеті заступника міського голови №11а . Дата: 26.09.2016 р.Час:  11 год. 00 хв. Спосіб  надання пропозицій: особисто або поштою.Кінцевий строк подачі документів: 22.09.2016

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, наявність матеріально-технічної бази,вартість надання послуг,досвід роботи в наданні послуг зокрема щодо наявності: заяви про участь у конкурсі; завіреної копії Статуту; матеріально-технічної бази; працівників відповідної кваліфікації; досвіду роботи з надання певних послуг; критеріїв відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам; переліку документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам; обсягу послуг; вимог щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила; калькуляції (розрахунку) ціни вивезення та утилізацію 1 м3 твердих побутових відходів.

5.Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів в м.Помічна з приватного сектору , від суб’єктів господарювання та багатоквартирних будинків що передбачає зокрема:

-організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям міста послуг з вивезення  побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України “Про житлово-комунальні послуги”, « Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм;

-планування заходів щодо забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.

  1. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам: Копія Статуту або іншого установчого документу.- Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період. Довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України станом на момент подачі конкурсної документації. Довідка в довільній формі що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта   господарювання   (кількість   спеціально   обладнаних транспортних засобів, які перебувають   на   балансі   суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо). Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду. Довідки про проходження водіями медичного огляду. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:а)реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);б)керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); в)форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності). – Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 Примітки :а)усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства ;б)у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій; в)у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

7.Характеристика території –територія міста Помічна (815 га)за засобом вивезення сміття поділяється на 2 района розпорядженням міського голови №67-р від 29 грудня 2012року

-Район міста  закріплений за схемою очищення сміття №1  безконтейнерним способом за Помічнянським ККП  ,середня відстань до об»єктів поводження з відходами 10км.Межі території:

від залізничної колії до західної та північної границі міста  крім багатоквартирних будинків по вулиці Енергетиків та по вул.Інтернаціональна;багатоквартирні будинки по вул.Перемоги 60а-60б 58а,58

від залізничної колії до південної та східної границі міста крім  багатоквартирних будинків  по  пр.Небесної сотні(Кірова),вул.Будівельників,Лобановського(Островського),вул.Енгельса,  Перемоги, пр.Новий .

-Район міста закріплений за схемою очищення №2 контейнерним засобом за КП «Помічнянська ЖЕК №2», середня відстань до об’єктів поводження з відходами 10км. Багатоквартирні будинки  житлового фонду  по пр. Кірова ,вул. Будівельників, Лобановського(Островського), вул.Бабкевича(Енгельса), вул. Енергетиків , Перемоги , пр. Новий

8.Характеристика об’єктів утворення відходів– приватні будинки розміщені на всій території міста (3820дворів)  з централізованим водопостачанням без водовідведення;- суб’єкти господарювання, зареєстровані на території м.Помічна, бюджетні установи (11) ; багатоквартирні будинки ( 86 буд. 1590 квартир)із них ОСББ -27 будинків 832 квартири; відомчі-18 будинків 222 квартири; комунальні 41 будинка -536 квартири територія 815 га  ; кількість 5-поверхових будинків -8; населення 9218 чоловік із них централізованим водопостачанням користується 4160 чоловік ,а централізованим водовідведенням 2190 чоловік

 9.Характеристика об’єкта утилізації відходів. Полігон твердих побутових відходів знаходиться на території Олексіївської селищної ради на відстані 3 км від м.Помічна

10.Вимоги до конкурсних пропозицій.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

    11   Критерії оцінки конкурсних пропозицій      наведено у додатку 1 «Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1173

У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

12 Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

      Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

     Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

       У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

     Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

     Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

      У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 13.Конкурсна пропозиція з поміткою «Заява на участь у конкурсі на право надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Помічна» подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу. Кінцевий строк подачі документів: 22.09.2016.Місце прийняття пропозицій : вул .Перемоги 91,  м.Помічна,  Добровеличківський р-н,Кіровоградська обл., 27030 в приміщенні Помічнянської міської ради в кабінеті заступника міського голови №11а

14.Розкриття конвертів з пропозиціями відбудеться 26.09.2016 року об 11-00 за адресою вул . Перемоги 91,  м.Помічна,  Добровеличківський р-н,Кіровоградська обл., 27030 в приміщенні Помічнянської міської ради в кабінеті заступника міського голови №11а . До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:-учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;-конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;-встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу виконавчим комітетом Помічнянської міської ради. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору, наведеного у додатку 2 «Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1173

Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

12.08.2016 року

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Корисні посилання
invest invest invest invest invest invest invest invest
Жовтень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031