Навігація

Архів за: Липень 2019

 

Відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр», який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м.Помічна, вул.Небесної Сотні, 211.

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
 • стаж роботи не менше п’яти років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі,  подають (особисто або поштою) конкурсній комісії наступні документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Строк, протягом якого приймаються документи, становить  з 25 липня до 13 серпня  2019 року включно  за адресою: 27030, Кіровоградська область, Добровеличківський район, м.Помічна, вулиця Січових Стрільців,1А, osvita@pomichnamr.gov.ua .

Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі методист відділу освіти Борта Світлана Вікторівна.

Довідки за телефоном 27-3-31.

 

 

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради.
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження міського голови від 18.07.2019 № 140 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради.
Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради.
Скорочена найменування українською мовою: КНП «Помічнянська міська лікарня».
Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 27030, Кіровоградська область, Добровеличківський район, місто Помічна, провулок Чехова, 6.
Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.
Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню.
Основною метою Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
Статут комунального некомерційного підприємства «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради затверджено рішенням сесії міської ради
від 15.07.2019 № 652 (ознайомитися із Статутом можна за посиланням: https://pomichnamr.gov.ua /wp-content/uploads/2019/07/ Статут-лікарня.pdf) Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради на 2019 рік складають: Кошти місцевого бюджету – 10300,7 тис. грн.
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 18.07.2019 року.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 16.08.2019 року, 16.00 год. включно.
Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 27030, Кіровоградська область, Добровеличківський район, місто Помічна, вулиця Перемоги, 91 (Приймальня міського голови ).
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05253) 2-72-60, sekretar@pomichnamr.qov.ua (тема: Конкурс на посаду керівника КНП «Помічнянська міська лікарня».
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі: 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я затвердженого рішенням двадцять сьомої сесії Помічнянської міської ради від 15 липня 2019 року № 654 (Далі – Порядок) ; 3) резюме у довільній формі; 4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку; 7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості (оригінал або у формі електронного документу);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції “ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Вимоги до претендента: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”.
Стаж роботи на керівних – не менше 5 років.
Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: • план реформування закладу протягом одного року; • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником
комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.
Дата проведення конкурсу:
20.08.2019р. о 09.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. 05.09.2019 року о 11.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.
Місце проведення конкурсу та адреса: Помічнянська міської ради, актовийзал,2-й поверх, м. Помічна, вул. Перемоги, 91, 27030.

 

Про проведення Конкурсу

Відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, м.Помічна, вулиця Небесної Сотні, 211.

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • бути громадянином України;
 • мати повну вищу освіту ступеня не нижче магістра(спеціаліста);
 • мати стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • мати організаторські здібності, фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 • вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти на 1 та 5 років, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.

Документи приймаються з 15 липня до 15 серпня  2019 року включно  за адресою: 27030, Кіровоградська область, Добровеличківський район, м.Помічна, вулиця Січових Стрільців,1А, osvita@pomichnamr.gov.ua.

Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі Шутько Мар’яна Віталіїївна – методист відділу освіти.

Довідки за телефоном 27-3-31.

Корисні посилання
invest invest invest invest invest invest invest invest
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031